Rakennusmateriaalien kierrätyksellä saadaan betoni- ja tiilijätteestä uusiokäyttöön raaka-ainetta, jonka avulla säästetään luonnon kiviaineksia ja vähennetään kaatopaikkojen käyttöä. Jätteentuottaja säästyy myös jäteverolta kierrättämällä rakennusmateriaalin asianmukaisesti.

Rudus Kierrätys toimii yhteistyökumppaneidensa kanssa kaikkialla Suomessa. Lajitellusta betoni- ja tiilijätteestä jalostetaan CE-merkittyä Betoroc-mursketta, jolla voidaan korvata sora- ja kalliomurskeita erilaisissa maarakentamisen kohteissa.

Isossa purkukohteessa jätemäärä voi olla jopa kymmeniä tuhansia tonneja. Suuret betoni- tai tiilierät voi tuoda jalostettavaksi joko vastaanottokeskukseen tai jos purkupaikalle on haettu ympäristölupa murskaamiselle ja hyödyntämiselle, jätteen voi murskata purkupaikalla. Purkukohteiden materiaalien kierrätys edellyttää, että materiaalit lajitellaan purkupaikalla.

Betoniteollisuuden hukkatuotanto pystytään yleensä hyödyntämään helposti.

Betoni- ja tiilijätteen jalostaminen korkealuokkaiseksi uusiotuotteeksi on monivaiheinen prosessi. Laadunvarmistaminen prosessin eri vaiheissa perustuu Ruduksen laadunhallintajärjestelmään, jota laadittaessa on huomioitu sekä Suomen että EU:n normien asettamat vaatimukset.

 

Ruduksen kierrätettävät kiviainekset

Ruduksen kierrätystuotteita ovat Betoroc, lentotuhka ja pohjatuhka.

Betoroc-murske on tarkoitettu maanrakentamiseen. Sen  tavallinen rakeisuusalue on 0/45 mm. Betorocilla voidaan korvata parhaita sora- ja kalliomurskeita esimerkiksi katu-, tie- ja kenttärakenteiden jakavissa ja kantavissa kerroksissa, erilaisissa täyttötöissä sekä putkijohtokaivantojen täytteenä. Betorocia käytettäessä rakentaminen ei poikkea merkittävästi sora- tai kalliomurskeilla rakentamisesta.

Lentotuhka on hyvä ja käyttökelpoinen materiaali betonin valmistuksessa sekä asfalttifillerinä. Lentotuhkalla ja pohjatuhkalla voidaan korvata arvokkaita luonnon maa- ja kiviaineksia mm. tie- ja kenttärakenteissa sekä kaatopaikkarakenteissa.

Pohjatuhka on energiantuotannossa sivutuotteena syntyvä mineraalinen materiaali, jota voidaan käyttää maarakentamisessa. Pohjatuhkaa käyttämällä korvataan luonnon maa- ja kiviaineksia.  Pohjatuhkan pääasialliset käyttökohteet ovat katujen ja kevyenliikenteenväylien suodatinkerroksessa, pengertäytöissä, kenttärakenteissa ja muissa täytöissä.

Ota yhteyttä